ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY

Nabízíme návrhy, montáže a následný servis různých elektronických systémů jako je elektronické zabezpečení objektů, kamerové systémy, přístupové systémy, docházkové systémy. Naše systémy jsou zejména orientované na jednoduché ovládání a celkovou funkčnost, čímž je zajištěna maximální spolehlivost a eliminování chyb, které často vznikají nevhodným použitím složitých systémů. Další přidanou hodnotou našich systémů, je nízká pořizovací cena a proto jsou naše systémy u zákazníků velmi žádané.

 

Zabezpečovací systémy - elektronické zabezpečení objektů

Postaráme se o ochranu vašeho majetku a o to, abyste mohli bezstarostně a klidně spát. Navrhneme vám řešení odpovídající potřebám vašeho podniku, kanceláře, domu či bytu. Provádíme také pravidelnou údržbu a kontrolu funkčnosti systému.

 

Výhody zabezpečovacích systémů

- střežení majetku na dálku
- ochrana nejen proti lupičům, ale také před požárem, únikem plynu a vody
- online správa
- český software
- jednoduché ovládání klávesnicí a tlačítkem (zvládne dítě i senior)
- psychologický efekt odrazení zloděje, siréna může vypudit pachatele
- drátová, bezdrátová (ve stávajícím domě není třeba porušit stěny-jednoduchá a rychlá montáž) či kombinovaná instalace
- hlášení narušení objektu formou SMS
- zabezpečovacím systémem lze také vzdáleně ovládat např. vytápění, osvětlení, vrata, zastínění atd.

 

Kde všude lze zabezpečení využít?

- střežení obchodu, restaurace, provozu, firmy, garáže, bytu, dílny, kanceláře, chalupy či chaty atd.
- střežení rozsáhlého areálu (včetně plotových systémů)
- zabezpečení exteriéru a okolí budovy

 

Podle čeho vám doporučíme vhodný systém?

- typu objektu
- hlavního účelu pořízení (např. aktivace při pohybu, rozbití okna, rozdělení do různých zón)
- investičních možností
- prostředí (venkovní a speciální čidla)

 

Zabezpečení pořídíte už od 10 tisíc korun

Příklad základního zabezpečení bytu se dvěmi střeženými místnostmi:
- ústředna a GSM modul (základní prvek systému)
- 2 detektory pohybu (do každé střežené místnosti jeden)
- 1 magnet na vchodové dveře (reaguje na otevření)
- klávesnice na ovládání systému

Celkem zaplatíte: 9 700 Kč bez DPH (bez montáže) + kabeláž cca 300 Kč

 

 

Kamerové systémy

Postaráme se o ochranu vašeho majetku, abyste se mohli naplno věnovat výdělku. Je faktem, že bez kamerového systému se dnes málokdo obejde. Navrhneme vám řešení odpovídající vašim potřebám nebo potřebám vašeho podniku. Vycházíme přitom z našich dlouholetých zkušeností a mnoha referencí. K dispozici je vám nonstop servis, pravidelná údržba a kontrola kamerového systému. Součástí projektu může být také zajištění protokolu na ochranu osobních údajů.

 

Výhody kamerových systémů

- nepřetržité sledování majetku na dálku přes internet
- online správa
- nahrávky pouze při detekci pohybu, což zjednodušuje pozdější vyhledání záznamu
- archiv záznamů
- psychologický efekt odrazení zloděje

Kde všude lze kamery využít?

- monitoring obchodu, restaurace, provozu, firmy, garáží
- dohled nad rozsáhlým areálem (včetně plotových systémů)
- sledování exteriéru a okolí budovy
- sledování budovy, domu, kanceláře
- kontrola a evidence vstupu, docházky
- sledování pracovní morálky

 

Podle čeho vám doporučíme vhodným systém?

- investičních možností
- typu prostoru a jeho rozlohy
- hlavního účelu monitorování prostoru
- způsobu ovládání
- nočního či denního provozu
- požadavku na odolnost kamer (antivandal)

 

Docházkové systémy

Řešení docházkových systému realizujeme na míru našim zákazníkům a na základě potřeb konkrétní firmy. Docházkový systém představuje terminál s českým softwarem, který je licencován dle potřebného počtu osob. Možnost evidence použitím otisku prstu nebo identifikačního RFID média jako jsou karty, čipy, apod ...

 

Výhody docházkového systému: 

- jednoduché a kompletní zpracování docházky
- výstupy v různých podobách, například v programu Microsoft Excel
- výstupy do vybraných účetních systémů
- zaznamenání dat pro mzdové účetní (účetní hodiny, přesčasy)
- spolupráce s přístupovým systémem (otevření dveří zvenku, zevnitř)

... snadný způsob, jak mít pod dohledem docházku vašich zaměstnanců.

 

 

 

Přístupové systémy

Přístupový systém je určen pro objekty a prostory, kde je třeba zamezit vstupu neoprávněných osob, případně omezit vstup do určitých částí objektu. Přístupový systém umožňuje nejen řízení pohybu osob nebo vozidel, ale také jejich monitorování v reálném čase s možností grafického zobrazení mapy objektu. Elektronický přístupový systém slouží jako náhrada systémů jednotného klíče.

 

Výhody přístupového systému?

- zavedením přístupových systémů se omezí volný a nekontrolovatelný pohyb osob v určitých prostorách objektů
- pohyb osob je možno omezit v čase
- nahradí mnoho klíčů jednou kartou nebo čipem
- zvýší komfort ovládání
- umožní přístup pouze vybraným skupinám
- omezí se pohybu vozidel a osob v areálu